اخبار برگزیده

زندگینامه فلاسفه ایرانی بزرگمهر بختگان

http://0up.ir/do.php?imgf=inطسdex.jpg

بُزُرْگْمِهْر بُخْتَگان سده ۶ میلادی فرزند بُختَگ وزیر خردمند خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی بود. در برخی نوشتار بزرگمهر بابرزو یا برزویه پزشک دربار انوشیروان یکسان انگاشته شده است که شاید به دلیل هم‌زمانی این دو بوده باشد...


زندگینامه فلاسفه ایرانی بزرگمهر بختگان

زندگینامه فلاسفه ایرانی بزرگمهر بختگان

زندگینامه فلاسفه ایرانی بزرگمهر بختگان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها